ZAMAN DAMGASI

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu zaman damgasını "elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt" olarak tanımlar.

YASALARA UYGUNLUK

Tasdix'leme işlemi, teknik olarak bir elektronik imzalama işlemidir ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun tanımladığı elektronik imza ve zaman damgası teknolojilerini barındırır. Dokümanınızın parmak izine (hash), yasal geçerliliği olan Nitelikli Elektronik Sertifika Sağlayıcısı E-GÜVEN'in sertifikasıyla oluşturulan bir damga (.tms uzantılı) ekleme işlemidir. Bu nedenle Tasdix ile oluşturulmuş zaman damgası sertifikaları tamamen yasaldır.

DELİL NİTELİĞİ

Tasdix, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında belirtilen zaman damgasıdır ve Kanun'un hükmü gereği eklendiği dosyaya tam olarak ne zaman eklendiğini kanıtlar. Bu durumda Tasdix'lenen bir dokümanın Tasdix'lendiği tarihte Tasdix'leyen kişinin elinde bulunduğu mahkemede rahatlıkla kanıtlanabilecektir.

TESCİLDEN FARKI

Tasdix, dokümanınızın Tasdix'lendiği anı ve Tasdix'lendiği andan itibaren değiştirilmediğini yasal olarak kanıtlayabilmenizi sağlar ancak dokümanın Tasdix'lenmesi dokümanın üzerinize tescil edilmesi anlamına gelmez. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler doğrultusunda fikri hakların ve ticari sırların kurucu nitelikte tescil edilmesi mümkün değildir. Uygulamada fikri haklar için çeşitli kurumlar tarafından yapılan tescil ve onaylama işlemleri de bu fikri hakların size ait olduğunu aksi iddia edilemez bir şekilde ortaya koymaz. Tasdix gibi, bu fikri haklara ilişkin dokümanların tescil veya onaylama zamanında elinizde bulunduğunu ortaya koyar.

MOBİL İMZALI TASDİX

Tasdix kullanıcısının mobil imzası varsa ve Tasdix'leme işlemini mobil imzasıyla yapmayı tercih ederse, mobil imzasındaki sertifika ile imzalama gerçekleşir ve oluşan (.sig uzantılı) sertifika, kullanıcının kimlik bilgilerini de içerir.

Böylece dokümanın kim tarafından, hangi tarihte imzalandığı ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı belgelenebilir hale gelir.

UZMAN GÖRÜŞÜ



Türkekul Hukuk Bürosu'ndan Av. Erdem Türkekul: Ülkemizde fikri hakların korunmasıyla ilgili yaşanan sorunların en önemlilerinden biri hak sahipliğin kanıtlanmasıdır. Uygulamada hak sahipliğinin kanıtlanması için, eserin noterde suretinin çıkarılması, iadeli taahhütlü mektupla eser sahibinin eseri kendine yollaması gibi masraflı ve içeriğin gizliliği açısından güvenli olmayan çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerin tümünün ortak noktası eserin oluşturulma anı ile ilgili zaman bilgisinin kayıt altına alınması ve bunun mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi.

Tasdix, Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanan ve yasal geçerliliği bulunan bir zaman bilgisi elde etmeye yarayan sayısal zaman damgalarını kullanarak, eserin oluşturulma anını kanıtlayabilecek nitelikte delil elde edilmesini sağlıyor. Bunu sağlarken, benzer yöntemlerden farklı olarak, eserin içeriğini sizden başka kimsenin görme ihtimali olmadığı için, eserin gizliliği korunuyor; tüm süreç içeriğin büyüklüğünden, veri formatından, yazılı ve görsel formatlarda sayfa sayısından bağımsız olarak, oldukça düşük bir maliyetle gerçekleştiriliyor ve tüm bu işlemler bilgisayarın başından kalkmadan, anında yapılabiliyor. Bu sebeplerle Tasdix'in fikri hakların korunmasında etkin bir araç olarak kullanılacağına inanıyoruz.